Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, 04/01/2021 tarihinde açılan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrısında ön kayıt başvuru tarihi uzatılmıştır.
1501 ve 1507 Çağrı duyurularının her ikisinde de Çağrı Takvimi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
1501 Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Takvimi 04/01/2021
Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi* 19/02/2021 (Saat 17:30)
Çağrı Kapanış Tarihi 04/03/2021 (Saat 23:59)
1507 Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Takvimi 04/01/2021
Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi* 19/02/2021 (Saat 17:30)
Çağrı Kapanış Tarihi 01/03/2021 (Saat 23:59)
*: Proje başvuruları yapabilmek için ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır.
1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.
1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.