Açıklama: Üniversite Dışı Proje Başvurusuna fazladan 1 adet HÜBAP yurtiçi kongre desteği (2.000 TL değerinde), proje kabulüne ise fazladan 1 adet BAP yurtdışı kongre desteği (5.000 TL değerinde) teşviği verilecektir. Verilen teşvikler birleştirilecebilecektir Örneğin Amerika'da düzenlenen bir kongre için BAP limiti 10.000 TL'ye ulaşabilecektir. Öğretim üyesi dışındaki Öğretim elemanlarımız hak ettikleri destekleri istedikleri bir Öğretim üyesine aktarıp birlikte kullanabilecektir (Örneğin Yürütücü Danışmanı olacak şekilde HÜBAP ile ortak bildiri sunumu). 2019 yılına ait başvuru ve kabul dahildir. Verilen teşvik sadece içinde bulunan ilgili yıl için bir kişiye en fazla bir kez verilmektedir. Kazanılan teşvik sonraki yılın son takvim gün tarihine kadar geçerlidir. Örneğin Proje Başvuru Tarihi: 01.06.2020, Teşvik Geçerlilik Tarihi: 31.12.2021
 
Sadece Şekilsel/Biçimsel açıdan uzmanlarımız tarafından inceleme yapılmaktadır.
Süreç karşılıklı Gizlilik Sözleşmesi imzalandıktan sonra başlamaktadır.
 
İlgili proje konusunda uzmanlığı olan mentörlerimiz tarafından bilimsel açıdan inceleme, başvuru desteği ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Süreç karşılıklı Gizlilik Sözleşmesi imzalandıktan sonra başlamaktadır.
 
İlgili alanlarda birim veya kişilere yönelik proje hazırlama ve yazma konusunda uzmanlığı olan eğitmenlerimiz tarafından teorik/uygulamalı eğitim desteği verilmektedir.
Süreç karşılıklı Gizlilik Sözleşmesi imzalandıktan sonra başlamaktadır.
 
2020-2021 eğitim yılından itibaren Tüm Enstitülerde Doktora Öğrencilerine yönelik Tüm öğretim elemanlarına açık olan amfide Güz/Bahar dönemlerinde "Proje Hazırlama ve Yazma" dersleri işlenecektir.