İsim Soyisim Birm/ Bölüm Proje Görevi
TÜBİTAK Projeleri
Diğer Projeler
Fethiye Özberk Akçakale MYO / Organik Tarım Programı Araştırmacı, Hakem, Danışman -TOGTAG-2657
- TUBITAK PRIMA (2019)
-Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansları ve Merkezi Finans Birliğinde Hibe projelerde bağımsız değerlendirici
­- Horizon 2020
– Ufuk 2020 (SFS-02-2016)
Serdal ARSLAN Birecik MYO / Elektrik Yürütücü, Hakem 1512, 1505  
Zafer DOĞU Bozova MYO Araştırmacı Araştırma Projesi Atatürk Baraj Gölü'nde Sürdürülebilir Balık Avcılığı Metotlarının İncelenmesi
DPT Projesi Proje Kodu 2003 K 120190 4
Ömer Sait KILIÇ Bozova MYO / Su Ürünleri Yürütücü, Araştırmacı 4004 (Doğa Eğitimleri ve Bilim Kampları) GSB Gençlik Projeleri Destek Programı (2013,2014)
Oğuz Ozan BİLEN Devlet Konservatuvarı      
Ragıp TERZİ Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Araştırmacı    
Mehmet Emin USTA Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Yürütücü, Araştırmacı, Hakem, Danışman   AB Projesi  GAP İdaresi, UNDP
Sedat ŞEN Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Yürütücü, Panelist, Dış Denetleyici 2237-A  
Çiğdem KÜÇÜK Fen Edebiyat Fakültesi / Biyoloji Yürütücü, Araştırmacı, Panelist, Hakem 1001, 1003 COST-112R005,  DPT Projesi, 2002120K120
Göksal SEZEN Fen Edebiyat Fakültesi / Biyoloji  (Hidrobiyoloji Anabilim Dalı) Araştırmacı, Panelist, Hakem, Danışman TBAG-AY 105T022 , Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi, 4 Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi
Hasan AKAN Fen Edebiyat Fakültesi / Botanik- Biyoloji Yürütücü, Araştırmacı, Panelist, Dış Denetleyici, Hakem, Danışman 1001  
Abdullah GÖKTAŞ Fen Edebiyat Fakültesi / Fizik Araştırmacı 104T523 Santez- 0128-
2013-1
Şerife YALÇIN Fen Edebiyat Fakültesi / Fizik Yürütücü, Araştırmacı, Panelist 3001, 2219, 2237 A Hübap 1136, 1041, 15026, 15121, 14170, 13010, 14085,
Mustafa DURGUN Fen Edebiyat Fakültesi / Kimya Araştırmacı 1001, 3001 -
Prof. Dr. Ahmet KILIÇ Fen Edebiyat Fakültesi / Kimya Yürütücü, Araştırmacı, Panelist, Dış Denetleyici, Hakem 1001, 2237-B, TEYDEB projeleri Bilim ve Sanayi Bakanlığı Projeleri, BAP projeleri
N.Feyza YALÇIN Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik      
Mahmut KAYA Fen Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Yürütücü, Araştırmacı, Panelist, Danışman   Fao BM, diğer kamu kurumları, GAP bki- valilik
Hakan GÜLERCE Fen Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Yürütücü, Hakem, Danışman   Ab projeleri Ka1 ve Ka2.
Efe DURMUŞ Fen Edebiyat Fakültesi / Tarih Araştırmacı 1001  
Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU Fen Edebiyat Fakültesi / Tarih Yürütücü   Yürütücü
Emine AYTAR Hilvan MYO / Mülkiyet Koruma ve Güvenlik - İş Sagligi ve Güvenliği  (kimya)   1001  
Dr. Fred Barış ERNST Institutional ERASMUS Coordinator Yürütücü 4007 ERASMUS+ ERASMUS+
Ayşe CEBECİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Yürütücü, Araştırmacı, Danışman   Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Türkiye Sanayi Envanteri Bilgi Sisteminin Oluşturulması Ar-Ge Projesi  (TEPAV-TOBB)
Ramazan AKBULUT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Araştırmacı 1001  
Ferit KÜÇÜK İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme   Hayır Hayır
Esra SİVEREKLİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Yürütücü, Araştırmacı   Uluslararası Kuruluşlar Projeleri ve Ajans Projelerinde.
Lütfiye YILMAZ Matik ve Fen Bilimleri Eğitimi      
İbrahim Berkan AYDİLEK Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisiliği Yürütücü, Panelist, Hakem, Danışman 1001, 1002, Teydeb, 2209/A, 2209/B  
Mehmet Fatih TÜYSÜZ Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Yürütücü, Araştırmacı, Panelist, Dış Denetleyici, Hakem, İzleyici, Danışman 1001, 1512, 3001, 3501, 2219, 2237, 2209, 2241 UKIERI
Deniz UÇAR Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği Yürütücü, Araştırmacı, Panelist 1001,3501, 1002, 3001 Ülke genelinde Evsel atik su arıtma tesislerinin mevcut durumunun ve revizyon ihtiyaçlarının belirlenmesi
Mustafa ASLAN Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği Yürütücü, Araştırmacı, Panelist, Hakem 1001(3), 2219(1)  
Tuba RASTGELDİ DOĞAN Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği Yürütücü, Araştırmacı, Hakem 1001, 1002  
Celal ÇİFTÇİ Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği Araştırmacı 1001  
Ayşe Dilek ATASOY Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği Araştırmacı, Danışman 1001(ÇAYDAG 110Y234)
1001(ÇAYDAG 108Y036)
1001 (TOVAG 108O414)
1001 (TOVAG 104O138)
-Orman ve Su İşleri Bakanlığı-Tübitak MAM (5158605) "GAP BÖLGESİ’NDE SULAMADAN DÖNEN SULARIN KONTROLÜ VE YENİDEN KULLANIMI İÇİN İYİLEŞTİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ"
-Çevre ve Orman Bakanlığı-Tübitak MAM  "İçme ve Kullanma Suyu Kaynağı Olarak Atatürk Baraj Gölü’nün Korunması ve Özel Hüküm Belirlenmesi Projesi"
Mehmet Fatih DİLEKOĞLU Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği Araştırmacı    
Mehmet İrfan YEŞİLNACAR Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği Yürütücü, Araştırmacı, Panelist, Dış Denetleyici, Hakem, İzleyici, Danışman 1001, 1002, 3501 FAO
Doç.Dr. Güzel YILMAZ Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği Yürütücü, Araştırmacı, Danışman 10.011.002 DPT, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma, Kalkınma Bakanlığı, UNDP
Ali KIRÇAY Mühendislik Fakültesi / Elektrik Elektronik Mühendisliği      
Tahir GÜLLÜOĞLU Mühendislik Fakültesi / Elektrik Elektronik Mühendisliği      
GENCAY SARIIŞIK Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği Bölümü Yürütücü, Araştırmacı, Panelist, Dış Denetleyici, Hakem, İzleyici, Danışman 1001, 1002, 1507 AB Projeleri KA203, LDV ve Vetro, Geçlik Projeleri Eylem 1
Musa Serdar AKIN Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Yürütücü, Araştırmacı, Panelist 1001, 1002 TÜBİTAK Proje No: 106 O 409
TÜBİTAK Proje No: 108O004
TÜBİTAK Proje No: 105 O 033
TÜBİTAK TARP Proje No: 2536
Oğuz ŞİMŞEK Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisiliği      
Hüsamettin BULUT Mühendislik Fakültesi / Makina Mühendisliği Araştırmacı, Panelist, Dış Denetleyici, Hakem, İzleyici, Danışman 100.110.021.005 Erasmus+
Abdullah TAŞKIN Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme ve Diyetetik Bölümü Panelist 1001, 1002  
Ayşegül SARPKAYA Sağlık Hizmetleri MYO / Podoloji Programı Yürütücü, Araştırmacı 1001, 1003, 4007, KALKINMA AJANSI-TEKNİK DESTEK, KALKINMA AJANSI-DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ, KALKINMA AJANSI-MALİ DESTEK, H2020-MSCA-RESEARCHERS NIGHT, TC BİLİM SANAYİ TEKNOLOJİ BAKANLIĞI-REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI H2020-MSCA-RESEARCHERS NIGHT ((Project ID: 81872), KALKINMA AJANSI
Ebru TEMİZ Sağlık Hizmetleri MYO / Tıbbi Biyoloji ve Genetik-Tıbbi Biyokimya Araştırmacı 1001 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı(GAP)
İbrahim Ethem KARAAĞAÇLIOĞLU Teknik Bilimler MYO / İnşaat Teknolojileri Araştırmacı TÜBİTAK, 108M244, (2011), "Sepiyolit Katkılı Nanokompozit Üretimi ve Üretim Süreçlerinin MD Simülasyon Destekli AFM Ölçümleri ile Denetimi",Bursiyer-Araştırmacı
TÜBİTAK, 117M659/1001, (2017-2019) (Devam ediyor), ”Kritik Koagülasyon Konsantrasyonunun Flotasyon Verimlerine Etkisi" ,Postdoc Araştırmacı
BOREN, (2010),“Dış Cephe Boyalarda Dolgu ve Katkı Maddesi Olarak Borun Kullanılabilirliğinin Geliştirilmesi”, Araştırmacı
BOREN-Ç0426 (2014-2015), “ Emet Kolemanitlerinden Kalsinasyon ile As Uzaklaştırması” Postdoc Araştırmacı
ISTKA-2014/EVK_11 (2014-2016), ” İstanbul’daki Dizel Motorlu Toplu Taşıma Araçlarının Egzoz Filtrelerini Temizlemeye Yönelik Yeni Bir Sistem Geliştirilmesi” (İTÜ_ATUM/İETT/İstanbul Kalkınma Ajansı), Araştırmacı
Cemil SERT Tıp Fakültesi / Biyofizik Anabilim Dalı Yürütücü 3001  
Tuba ÖZGÖÇER Tıp Fakültesi / Fizyoloji Anabilim Dalı Yürütücü, Araştırmacı 1001, 1002  
İsmail Şah HAREM Veteriner Fakültesi Araştırmacı Kısa Süreli Nakil İşleminin ve Dinlendirme Sürelerinin Kıvırcık Irkı Koyunların Et Kalitesi Üzerine Etkisi ve CAST, CAPN1, CAPN3, HSPA1A Gen İfade Düzeyleri ile İlişkilendirilmesi, -Tübitak 1002  
Nihat DENEK Veteriner Fakültesi / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Yürütücü, Araştırmacı, Panelist 1001, 1002  
Sevil Erdenliğ GÜRBİLEK Veteriner Fakültesi / Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yürütücü, Araştırmacı, Panelist, Hakem, Danışman 1001, 1002 OIE Twinning project, KOSGEB, GAP
Mehmet ÇABALAR Veteriner Fakültesi / Viroloji Anabilim Dalı Araştırmacı, Panelist, İzleyici 1001, 1007 Şanlıurfa İlindeki Koyunlarda Maedi-Visna Enfeksiyonunun Varlığı ve Yaygınlığının Araştırılması. Karacadağ Kalkınma Ajansı, Proje No: TRC2-11-DFD-66, Yardımcı Araştırıcı, Şanlıufa-2012.
Deniz KORKMAZ Veteriner Fakültesi /Temel Bilimler Bölümü Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırmacı, Hakem, Danışman    
Gokhan Ismail TUYLU Ziraat Fakuktesi / Tarimsal Yapilar ve Sulama Yürütücü, Hakem 2209-A  
Shahid FAROOQ Ziraat Fakültesi / Bitki Koruma Bölümü Yürütücü, Hakem COST 2515, 1001  
İrfan ÖZBERK Ziraat Fakültesi / Tarla Bölümü Araştırmacı 1001 Tarım Bakanlığı ve Dünya bankasının  TYUAP, TAP Projeleri
Ali Volkan Bilgili Ziraat Fakültesi / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Yürütücü, Araştırmacı 1001, 1002 Gap İdaresi, Kobe Üniversitesi-Harran Üniversitesi Ortak Projesi, Karacadağ Ajansı
Mehmet Ali Çullu Ziraat Fakültesi / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme   1001 Japon SU Projesi, RIHN Project_C09
Salih AYDEMİR Ziraat Fakültesi / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Araştırmacı 1001, 1002, 3001, 1501 AYDEMİR 2010 (Yürütücü), SÖNMEZ 2011 (Araştırmacı), KIRNAK 2006 (Araştırmacı), ARI 2016 (Araştırmacı),  ÖZERTAN 2018 (Danışman), 1001 projelerinde 3 farklı yıl ve panelde panelistlik ve 3 projede de dış Hakemlik, 1002 Projelerinde 6 Dış Hakemlik, 3001 projelerinde 1 panelde panelist ve 1 projede de dış hakemlik, 1501 Projelerinde 15 projede hakemlik ve 4 projede de İzleyicilik
Mehmet ÇETİN Ziraat Fakültesi / Zootekni Bölümü      
Mehmet SENBAYRAM Ziraat Fakültesi /Bitki Besleme ve Toprak Bölümü Yürütücü, Araştırmacı, Panelist, Dış Denetleyici, Hakem, İzleyici, Danışman 1002, 1001, 1001 GZ 1262 Sino-German