Enstitümüzde bu dönem Doktora öğrencilerine yönelik “Proje Hazırlama ve Yazma” dersi seçmeli ve şubeli olarak açılmaktadır. Dönem boyunca aşağıdaki haftalık ders konuları uzman bir öğretim üyemiz tarafından işlenecektir. Dönem sonunda “Tez Konusu” ile ilgili TÜBİTAK 1002 proje başvuru formunu doldurması istenecektir. Öğrenciler Tez aşamasında* olsa dahi bu dersi seçilebilmektedir. Dersin bir şubesine öğretim üyesinin uzmanlık alanına göre kayıt sağlayınız.
 
 
HAFTALAR KONULAR

Seminer Tarih ve Saati Her Cuma 13:30

Seminerlere Katılmak için Zoom linki:

https://harran-edu-tr.zoom.us/j/8977250150

1 Proje, Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları, Ar-Ge Projesinin Planlanması İzlemek için tıklayınız 
Sunumlar
2 Fon Kaynakları Tanıtımı İzlemek için tıklayınız 
Sunumlar
3 Başlık ve Özet Yazımı, Konu, Kapsam ve Literatür Özeti İzlemek için Tıklayınız 
4 Özgün Değer/ Sorun Tanımlama Amaç ve Hedefler İzlemek İçin Tıklayınız 
5 Yöntem (Risk Yönetimi ve B Planı) Yapılabilirlik İzlemek İçin Tıklayınız 
6 Bütçe Yönetimi ve Ekonomi İzlemek İçin Tıklayınız 
7 Yaygın Etki ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirlik (Ara Sınav) İzlemek İçin Tıklayınız 
Sunumlar
8 Proje değerlendirme süreci, ARBİS e başvuru Sunumlar
9 Proje Yönetiminde Etik Kurallar Proje Yönetimi Sunumlar
10 Proje Yazma Uygulamaları  
11 Proje Yazma Uygulamaları  
12 Proje Yazma Uygulamaları  
13 Proje Yazma Uygulamaları  
14 Proje Yazma Uygulamaları  
Değerlendirilme Vize : Ödev (%40)
Final : TÜBİTAK 1002 Proje Başvuru formu (%60)
 
 
 
*uzmanlık alan dersi seçilmemelidir.