Enstitümüzde bu dönem Doktora öğrencilerine yönelik “Proje Hazırlama ve Yazma” dersi seçmeli ve şubeli olarak açılmaktadır. Dönem boyunca aşağıdaki haftalık ders konuları uzman bir öğretim üyemiz tarafından işlenecektir. Dönem sonunda “Tez Konusu” ile ilgili TÜBİTAK 1002 proje başvuru formunu doldurması istenecektir. Öğrenciler Tez aşamasında* olsa dahi bu dersi seçilebilmektedir. Dersin bir şubesine öğretim üyesinin uzmanlık alanına göre kayıt sağlayınız.
 
 
HAFTALAR KONULAR

Seminer Tarih ve Saati Her Cuma 13:30

Seminerlere Katılmak için Zoom linki:

https://harran-edu-tr.zoom.us/j/8977250150

1 Proje, Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları, Ar-Ge Projesinin Planlanması İzlemek için tıklayınız 
Sunumlar
2 Fon Kaynakları Tanıtımı İzlemek için tıklayınız 
Sunumlar
3 Başlık ve Özet Yazımı, Konu, Kapsam ve Literatür Özeti  
4 Özgün Değer/ Sorun Tanımlama Amaç ve Hedefler  
5 Yöntem (Risk Yönetimi ve B Planı) Yapılabilirlik  
6 Bütçe Yönetimi ve Ekonomi  
7 Yaygın Etki ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirlik (Ara Sınav)  
8 Proje değerlendirme süreci, ARBİS e başvuru  
9 Proje Yönetiminde Etik Kurallar Proje Yönetimi  
10 Proje Yazma Uygulamaları  
11 Proje Yazma Uygulamaları  
12 Proje Yazma Uygulamaları  
13 Proje Yazma Uygulamaları  
14 Proje Yazma Uygulamaları  
Değerlendirilme Vize : Ödev (%40)
Final : TÜBİTAK 1002 Proje Başvuru formu (%60)
 
 
 
*uzmanlık alan dersi seçilmemelidir.