European Excellence Initiative (EEI) çağrısının amacı yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumların çevresindeki ekosistemlerde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Başvuruya en az 3 Üye Ülke ya da Asosiye Ülkeden yüksek öğretim kurumu başvuru yapmalı, bu kurumlardan en az bir tanesi Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Widening ülkelerinden olmalıdır. Projenin koordinatörünün de Widening ülkelerinden olması gerekmektedir. 2023 EEI çağrısında yaklaşık 20 projenin desteklenmesi beklenmektedir.

Son başvuru tarihi 12 Nisan 2023

5 yıl sürmesi beklenen projelerin, proje başına 2-5 milyon Avro bütçe ile desteklenmesi beklenmektedir.

EEI çağrısı Koordinasyon ve Destek Eylemleri (CSA) çağrılarındandır. Bu çağrılarda Ar-Ge ve yenilik eylemleri dışındaki kapasite geliştirme faaliyetleri desteklenmektedir. EEI çağrısı özelinde proje bütçesinin %20'si Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için kullanılabilir. 

Koordinatör olarak başvuru yapacaksanız TÜBİTAK UİDB Koordinatörlüğü Destekleme Programımızdan da yararlanabilirsiniz. 

Çağrı sayfasından, 2023-2024 WIDERA Çalışma Programı'ndan ya da websitemizdeki EEI sayfasından daha fazla bilgi edinebilir, sorularınız için ncpwidera@tubitak.gov.tr adresine eposta atabilirsiniz.