Misyonumuz
Harran Üniversitesi Stratejileri doğrultusunda, ulusal bilim, teknoloji, yenilik ve kalkınma stratejisi doğrultusunda bilimsel araştırma ve hayat boyu öğrenme kapsamındaki ulusal ve uluslararası desteklerin koordinasyonunun tek bir çatı altında toplanarak ulusal ve uluslararası bilimsel destek fırsatlarının duyurulması, tanıtılması ve üniversite bünyesindeki akademik ve ilgili birimleri ortak araştırma projeleri geliştirmeye teşvik etmeyi ve bu kapsamdaki projelerin başvuru işlemlerinin ve takibinin desteklenmesi hizmeti sunmaktadır.
 
Vizyonumuz 
Şeffaf bir yönetim anlayışı, teknolojik alt yapısı ve bilgi birikimi ile sürekli kendini geliştiren, yenileyen, alınan projelerin izlenmesi ve mali yönetimlerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılan tüm sorunlara ilgili birimlerle koordineli olarak üniversite düzeyinde çözümler oluşturarak bir bütünlük sağlanması, araştırma ve geliştirme çalışmaları sürecinin her aşamasında yasal, teknik, akademik ve mali konularda destek verilmesi, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ile Üniversitede geliştirilen projelerin, yatırımcılara tanıtılarak, projelerin lisanslanması ve ticarileştirilmesi amacıyla gerekli açılardan danışmanlık vererek üniversitemizin araştırma potansiyelini yükseltmektir.