UROCHAMBRES – TOBB işbirliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Diyaloğu (Turkey-EU Business Dialogue) TEBD Projesi kapsamında Şanlıurfa Ticaret Odası tarafından “AB-Türkiye Ekonomik İlişkilerinin ve Projelerinin Geliştirilmesi Çalıştayı” düzenlenmiştir. Söz konusu çalıştaya 12 Mart 2020 Perşembe günü Nevali Hotel’de yapılmış olup Üniversite ve Sanayi işbirliği kapsamında Harran Üniversitesi Proje Geliştirme ve Danışma Koordinatörlüğünden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Göçen katılımcılara sunum yapmıştır.